Skip to main content

Auteur: admin

Hello world!

Algemene voorwaarden

 1. Het volgen van de trainingen gebeurd op eigen risico. De tennisschool is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures, en eventueel daaruit voortvloeiende schade veroorzaakt tijdens de training van speler of speelster bij de tennisschool, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van leerlingen.
 1. De zomercursus bestaat uit een serie van 17 lessen. De wintercursus voor de is 15 weken.
 1. Een lesuur bestaat uit 50 minuten, een half lesuur bestaat uit 25 minuten.
 2. De les gaat altijd door op de aangegeven dagen en tijden, tenzij de trainer/ster afbelt/appt . Deze les wordt dan doorgeschoven naar een nader te bepalen dag en tijdstip.
 3. Mocht de aangewezen tennis leraar onverhoopt verhinderd zijn, dan kunnen lessen eventueel worden overgenomen door een andere vakbekwame tennis leraar.
 4. In geval van blessures, ziekte, et cetera van de leerling kan alleen tot teruggave van het lesgeld worden overgegaan als de vrijgekomen trainingsplaats door iemand anders wordt ingenomen.
 5. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist; kunnen deze niet ingehaald worden. En is er ook geen teruggave van lesgeld mogelijk.
 6. Betaling van de verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan op de navolgende wijze:
  Door overboeking van het op het factuur vermelde totaal bedrag of door contante betaling op de baan.
 1. eenmaal aangevangen met de cursus is de leerling het gehele lesbedrag verschuldigd.

Lees verder